Privacyverklaring
Brodgar Technology

Brodgar Technology vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met privacy@brodgar.technology.

Artikel 1. Wie zijn wij?

Brodgar Technology is een eenmanszaak, gevestigd te (3452 AV) Vleuten aan de Veldruskade 26. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70616620. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan uw ip-adres en inloggegevens. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media-kanalen, om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, verwerken wij hierin uw bedrijfsnaam, screenshots van de website en de url van uw website. Wij bewaren deze gegevens onbeperkt in ons archief, totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, btw-nummer, klantnummer, e-mail, bankgegevens, openstaande saldo en andere specifieke wensen die u op de factuur wenst terug te zien. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.

Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij Matomo, een analytisch pakket dat in eigen beheer is en geen gegevens deelt met derden. Wij hebben een commercieel belang om uw interactie met onze website en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Dit pakket plaatst analytische cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. Wij maken geen gebruik van Google Analytics.

Daarnaast beheren wij een tweetal Facebook bedrijfspagina’s. Facebook verzamelt doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een “Facebook pixel”.

Artikel 3. Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4. Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Brodgar Tecnhnology om uw gegevens in te zien.

Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Brodgar Technology, kunt u bezwaar maken.

Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar privacy@brodgar.technology. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5. Wie ontvangen uw gegevens?

Brodgar Technology zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6. Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@brodgar.technology. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

versie 1 mei 2022