Reparatievoorwaarden
Brodgar Technology

1. Algemeen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Deze voorwaarden zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Brodgar Technology (versie 21 mei 2021) zoals daar bedoeld in Artikel 2 lid 1.

2. Communicatie

Communicatie vindt in principe plaats via e-mail, zodat er altijd later aan gerefereerd kan worden. Eventuele afspraken die per telefoon of een online berichtendienst gemaakt zijn worden per e-mail bevestigd.

3. Aanbieden

Reparaties dienen persoonlijk aangeboden te worden. Hiervoor wordt een dag en tijd afgesproken. De bedrijfslocatie is geen winkel. Het is niet mogelijk reparaties onaangekondigd aan te bieden. Aanbieden via de post of een koeriersdienst, of aanlevering door derden, gaat uitsluitend in overleg.

Apparaten dienen aangeleverd te worden met zo min mogelijk extra zaken (zoals bijvoorbeeld kabels), voorzover deze niet noodzakelijk zijn voor testen of het uitvoeren van de reparatie, of onderdeel zijn van het probleem. Adapters die specifiek bij een aparaat horen ontvangen wij er wel graag bij.

Apparaten die al (deels) gedemonteerd zijn, of losse onderdelen van apparaten, worden alleen in overleg aangenomen.

4. Verzending

In het geval een apparaat wordt opgestuurd, en eventueel na reparatie teruggestuurd, ligt het risco van de verzending volledig bij de opdrachtgever. Terugzending gebeurt in dezelfde verpakking als waarin het apparaat is ontvangen, tenzij deze bij de eerste zending al teveel beschadigd geraakt is, of niet goed genoeg gebleken. In dat geval kan er vervangend verpakkingsmateriaal nodig zijn en worden eventuele kosten daarvoor doorberekend.

5. Omschrijving

Opdrachtgever levert bij het aangeleverde apparaat een duidelijke probleemomschrijving, waar nodig met welke handelingen nodig zijn om deze te reproduceren. In uitzonderlijke gevallen treden problemen alleen op in combinatie met andere apparaten. In overleg kan het dan nodig zijn dat deze mee aangeboden worden, zodat in de juiste context getest kan worden.

6. Gegevens en instellingen

Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat patches en instellingen mogelijk gewist worden, of teruggezet naar fabrieksinstellingen, en maakt indien nodig zelf vooraf een backup. In overleg kan tegen betaling een backup gemaakt worden, bijvoorbeeld als een backup pas na een eerste reparatie gedaan kan worden. Dit is echter zonder garanties.

7. Reparaties

Het is vrijwel nooit mogelijk om een prijs te noemen voordat het apparaat bekeken is, tenzij het om heel specifieke standaardwerkzaamheden gaat. Maar ook in dat geval gaat het om een richtprijs die herzien kan worden nadat het apparaat aangeleverd en onderzocht is.

Voor werkzaamheden geldt in principe een minimum gerekende tijd van 1 uur. Er worden niet apart onderzoekskosten berekend. Onderzoek en reparatie gaat vaak samen, en onderzoek kost meestal meer tijd dan de feitelijke reparatie. Opdrachtgever wordt zo vroeg mogelijk in het onderzoek op de hoogte gebracht met een voorlopige schatting van de kosten.

Voor werkzaamheden die overduidelijk minder dan een uur in beslag nemen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een EPROM, kan vooraf een lager tarief afgegeven worden.

Het uurtarief is exclusief materiaal, componenten, en eventuele verzend- en verpakkingskosten. Reguliere componenten zijn doorgaans op voorraad of snel leverbaar vanuit de groothandel. Specifieke componenten moeten mogelijk worden gezocht en besteld. Componenten zijn soms al tientallen jaren niet meer in productie, waardoor niet uitgesloten kan worden dat in sommige gevallen equivalenten of tweedehands exemplaren gebruikt moeten worden.

Onderdelen worden pas besteld na afgifte en onderzoek van het te repareren apparaat, of in overleg na vooruitbetaling. Bestelling van relatief kostbare onderdelen gaat altijd in overleg.

In het geval een apparaat niet door Brodgar Technology repareerbaar blijkt, bijvoorbeeld doordat defecte onderdelen niet verkrijgbaar zijn, worden nooit kosten in rekening gebracht, anders dan eventueel verzend- en verpakkingskosten.

Wij repareren of vervangen nooit ongevraagd zaken die geen onderdeel zijn van de besproken problemen.

8. Bouw en modificatie

In het geval van (nieuw)bouw van apparatuur of modificaties in de vorm van bijvoorbeeld vervangende boards, uitbreidingen of aanpassingen, wordt vooraf een prijs geoffreerd. In het geval van modificaties aan oudere apparatuur kunnen wel gebreken naar boven komen die alsnog reparatie vereisen.

9. Kalibratie

Indien nodig wordt, in overleg, het apparaat gekalibreerd volgens de procedure in de service manual van de fabrikant, indien deze voorhanden is. Het is niet in alle gevallen mogelijk deze helemaal te doorlopen, bijvoorbeeld wanneer de fabrikant tools of zaken vereist die niet meer beschikbaar zijn. Denk aan specifieke test-EPROMs of kalibratie-tapes. In dat geval wordt de kalibratie best effort op een andere manier voltooid.

Kalibratie is geen standaardonderdeel van reparatie.

10. Afronding

Na afronden van de reparatie wordt opdrachtgever per e-mail op de hoogte gebracht en verzocht het apparaat binnen vier weken te komen ophalen. Daarna wordt een opslag- en verzekeringsvergoeding gerekend van 4 euro per dag. Indien de ruimte dat vereist wordt het apparaat na die vier weken mogelijk opgeslagen op een externe locatie (Shurgard).

Als het apparaat na 180 dagen nog steeds niet is afgehaald, wordt verondersteld dat opdrachtgever afstand gedaan heeft van het apparaat ten gunste van Brodgar Technology, tenzij hiervoor vooraf een geldige reden is opgegeven.

11. Betaling

Alle kosten dienen door opdrachtgever vóór afhalen te worden voldaan per bank, of bij afhalen per pin. Eventuele retourzending geschiedt pas na betaling.

12. Afhalen en retour

Afhalen gaat net als aanbieden door het maken van een afspraak op een bepaalde dag en tijd. Het is niet mogelijk onaangekondigd langs te komen. Het is eventueel mogelijk iemand anders het apparaat te laten afhalen. Dit echter in overleg, en indien nodig met legitimatie.

Eventuele retourzending gaat tegen geldende PostNL-tarieven voor aangetekende, verzekerde verzending. Er wordt 15 minuten in rekening gebracht voor verpakken en wegbrengen van het pakket.

13. Annulering

Indien op enig moment de reparatie-opdracht wordt ingetrokken, worden de tot op dat moment gemaakte kosten, met een minimum van 1 uur, in rekening gebracht, tenzij er nog geen werkzaamheden aan het apparaat verricht zijn. Als blijkt dat reparatie te duur wordt of niet realistisch is, kan ook afstand worden gedaan van het apparaat, waarna onderdelen ervan gerecycled kunnen worden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht.

14. Garantie

Voor reparaties geldt een garantietermijn van 3 maanden, uitsluitend voor de werkzaamheden zoals vermeld op de factuur. Afhankelijk van de staat van het apparaat kan hiervan worden afgeweken. Indien als onderdeel van de reparatie nieuwe artikelen zijn geleverd, zoals bijvoorbeeld een vervangende adapter, dan gelden specifiek daarvoor de wettelijke regelingen betreffende nieuwe producten. Als een reparatie noodzakelijkerwijs met tweedehands onderdelen uitgevoerd moet worden, kan op die onderdelen helaas geen garantie worden gegeven.

versie 29 november 2022